Volgorde van informatie op het cv

Welke informatie zet je bovenaan je cv?

De meest belangrijke onderwerpen op je cv zijn jouw werkervaring en genoten opleidingen, omdat dit voor een recruiter de belangrijkste selectiecriteria zijn. Jij kunt door de onderwerpen in een bepaalde volgorde te plaatsen, invloed uitoefenen op de wijze waarop jouw cv gelezen wordt en waar je wilt dat de aandacht van de recruiter naar uitgaat.
 
De recruiter scant een cv en zoekt naar de voor hem/haar belangrijkste informatie. Deze eerste scan duurt vaak niet langer dan een seconde of tien en in deze korte tijd kan worden bepaald of jouw cv interessant genoeg is om volledig gelezen te worden.

De globale regel voor informatievolgorde

De globale regel voor de volgorde van de informatie (werkervaring of opleiding) op jouw cv is dat je de meest relevante informatie voor de functie waarnaar je solliciteert als eerste vermeldt.
 
Werkervaring eerstVolgorde van informatie op het cv Sollicitego
Sluit je opleiding niet aan bij de gevraagde kennis/ervaring, maar je werkervaring wel? Dan adviseren wij om je werkervaring eerst te noemen. Dit is ook raadzaam indien je opleiding langer geleden is en hierdoor minder relevant voor de functies waarop je nu solliciteert.
 
De volgorde die je aanhoudt bij het vermelden van je werkervaring is die van een teruglopend cv.
 
Opleiding eerst
Is juist je opleiding erg relevant voor de functie of ben je net afgestudeerd en beschik je nog niet over veel werkervaring? Dan adviseren wij je om eerst je opleiding(en) te noemen en daaronder je (relevante) werkervaring. Net afgestudeerden die naar een startersfunctie solliciteren wordt aangeraden de structuur van een chronologisch cv aan te houden.

Volgorde van beschrijving werkervaring

Bij het beschrijven van je werkervaring houd je de volgende volgorde aan: start- en einddatum van de functie – functietitel – bedrijf en daaronder gevolgd door een toelichting: de werkzaamheden/verantwoordelijkheden. Maak per functie een opsomming en houd hierbij een omgekeerd chronologische volgorde aan. Begin bij je meest recente werkervaring en ga dan terug naar het begin van je loopbaan.
 

Werkervaring 08/2009 – 10/2013          Functietitel                                                               Bedrijf

In deze functie was ik verantwoordelijk voor de secretariële en organisatorische ondersteuning van de directieleden. Ik stroomlijnde de dagelijkse gang van zaken en gaf zelfstandig invulling aan een breed takenpakket. Ik fungeerde als eerste aanspreekpunt voor vele contacten, beheerde de complexe agenda’s en was gesprekspartner voor de betrokken partijen.

 

Volgorde voor beschrijving opleiding

Maak de lay-out voor opleidingen exact hetzelfde als die van je werkervaring. Je begint met de start- en einddatum van de opleiding, gevolgd door de naam van de opleiding en de naam van het opleidingsinstituut. Beschrijf vervolgens de inhoud van de opleiding door de belangrijkste vakken en, indien van toepassing, je minor te noemen. Als je een scriptie of een afstudeeronderzoek hebt geschreven, benoem dan de titel van de scriptie en het eindcijfer.
 

Opleidingen 08/1990 – 10/1994          Naam van de opleiding                                                       Naam opleidingsinstituut

Diploma behaald: ja

 

Inhoud van de opleiding