Geschil met een assessmentbureau en/of psycholoog

Wat kun je doen bij een geschil met een bureau of psycholoog?

Dit is hele vervelende situatie, maar dat kan helaas gebeuren. Ik raad je altijd aan om dit eerst met het assessmentbureau en/of de psycholoog te bespreken. Mocht hieruit geen passende oplossing komen, dan kun je de volgende acties ondernemen:
 
Belangrijk is om uit te vinden of het assessmentbureau is aangesloten bij het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP). Dit kun je hier controleren. Als het assessmentbureau hierbij aangesloten is, dan zijn ze verplicht om de beroepscode op te volgen. Hier staat o.a. in dat je het recht hebt op inzage, nabespreking en blokkade van het assessment rapport. Lees hier de gehele beroepscode. Tevens kun je bij het NIP een klacht indienen wanneer je een geschil hebt met het assessmentbureau en/of de assessor. Hier lees je alles over deze procedure.

Niet aangesloten bij het NIP

Is het assessmentbureau niet aangesloten bij het NIP? Dan zijn er de volgende mogelijkheden

 • Ga na of de psycholoog aangesloten is bij andere brancheorganisaties. Dit kun je soms op de website van de psycholoog lezen. Een voorbeeld van een andere organisatie is NVVP. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op met deze instanties.
 • Als de psycholoog één van de onderstaande beroepstitels voert, kun je hier een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Bij Het BIG-register kun je hier zoeken of de psycholoog een beroepstitel heeft en zo ja, welke.
  Beroepstitels:
  – Gezondheidszorgpsycholoog (= gz-psycholoog)
  – Psychotherapeut
  – Klinisch psycholoog
  – Klinisch neuropsycholoog
 • Je kunt een beroep doen op de wet bescherming persoonsgegevens waarbij je het recht hebt op inzage in je gegevens. Iedere instantie, bedrijf etc. die gegevens van je opgeslagen hebben, dient dit op verzoek aan je te overhandigen. De Rijksoverheid legt je alles uit over deze wet en de procedure die je hiervoor moet volgen op hun website.
 • Je kunt ook juridisch advies inwinnen. Indien je voldoet aan de voorwaarden kun je dit bijvoorbeeld gratis doen bij het Juridischloket. Bezit je een rechtsbijstandverzekering? Dan kun je je hier melden of je kunt altijd een oproep plaatsen op Freelancer waarbij juristen reageren met hun dienstenaanbod.

 
Ik wens je heel veel succes en hoop dat er een passende oplossing komt voor je geschil. Bovengenoemde acties kunnen tijdrovend zijn, waardoor er helaas veel mensen afhaken. Hierdoor verandert er vaak ook niks. Door wel actie te ondernemen, kun je verandering te weeg brengen en anderen eventueel beschermen tegen onprofessioneel handelen van psychologen.
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *