Klachtenprocedure

Klachtenprocedure van Sollicitego

 

Sollicitego staat voor tevreden klanten. Mocht dit helaas toch niet het geval zijn dan vernemen wij dat graag. Op deze manier kunnen wij samen aan een oplossing werken.
Je kunt hieronder lezen hoe je een klacht kenbaar kunt maken aan Sollicitego. Wij streven er namelijk altijd naar om je klacht na tevredenheid af te handelen en de verkregen informatie te gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Doel:

  • Om door een laagdrempelige manier je ontevredenheid te kunnen uiten.
  • Te werken aan een oplossing voor de klacht.
  • Mee te helpen aan de kwaliteitsverbetering van opleiding, training, begeleider en coaching.

De klachtenprocedure is niet bedoeld voor het behandelen van eventuele schadeclaims.

Artikel 1 begrippen

Klacht:
Schriftelijke uiting van onvrede over een dienst of product van Sollicitego aan de klachtencommissie met het verzoek om de klacht te onderzoeken en een oordeel te vellen.

Indiener:
De persoon die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend.

Wettelijk vertegenwoordiger:
De Persoon die namens een wilsonbekwaam geacht en/of minderjarige persoon zijn/of haar belangen behartigt.

Deelnemer:
Iedere persoon die feitelijk heeft deelgenomen of deelneemt aan een dienstverlening of product van Sollicitego of die zich hiervoor definitief geldig heeft aangemeld.

Klachtencommissie:
De klachtencommissie van Sollicitego.

De eigenaar van Sollicitego:
Bas Klein Geltink

Trainer, opleider, coach, begeleider:
De persoon die in opdracht van Sollicitego de begeleiding, training, opleiding, of coaching uitvoert.

Artikel 2 Ontvankelijkheid

Als je van mening bent dat je niet naar behoren behandeld bent of dat behaalde resultaten niet overeenkomen met de gemaakte afspraken dan kun je je onvrede kenbaar maken aan de directie van Sollicitego.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld en alleen met de directie en haar vertrouwenspersonen besproken.
De klacht en verdere dossiervorming omtrent de klacht worden voor drie jaar bewaard waarna ze vernietigd worden.
Wij verzoeken u om uw klacht altijd per e-mail in te dienen bij sollicitego.klachtenprocedure@gmail.com t.a.v. Jenneke en o.v.v. klacht, met vermelding van de volgende gegevens:

  • De naam, het adres van de persoon die de klacht indient;
  • De datum van indienen;
  • De datum waarin de klacht is ontstaan;
  • Een gedetailleerde omschrijving van de klacht.

Artikel 3 Samenstelling van de klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit Jenneke Meijering, de directie van Sollicitego en de persoon die de begeleiding, coaching, training en/of opleiding uitgevoerd heeft.

Artikel 4 Taak van de klachtencommissie

De taak van de klachtencommissie is om de klacht te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel zal ik de vorm van een advies zijn naar de directie.

Artikel 5 Klachtenprocedure

Binnen twee weken na het ontvangen van de klacht verstuurt de klachtencommissie een bevestiging naar de indiener en de betrokken begeleider, coach, trainer en/of opleider.
Onderzoek naar de ontvankelijkheid van de klacht zal door de klachtencommissie plaatsvinden.
Mocht de klacht niet ontvankelijk worden geacht door de klachtencommissie dan zal zij dit binnen vijf weken per e-mail aan de indiener en betrokken begeleider, coach, trainer en/of opleider mededelen met onderbouwing.
Indien de klacht wel ontvankelijk wordt gesteld dan zal de klachtencommissie de gelegenheid bieden aan de betrokken begeleider, coach, trainer en/of opleider om binnen vijf weken een reactie te geven per e-mail.
De klachtencommissie faciliteert de mogelijkheid voor de indiener en de betrokken begeleider, coach, trainer en/of opleider gehoord te worden in elkaars afwezigheid en zal hier een schriftelijk verslag van maken.
De in lid 4 beschreven toepassing wordt achterwegen gelaten wanneer diegene verklaart heeft hier geen gebruik van wenst te maken.
Mocht het voorkomen dat bovenstaande procedure niet leidt tot tevredenheid van de betrokken partijen dan is er de mogelijkheid om hierna in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is bij Sollicitego. Sollicitego zal deze onafhankelijke derde aanwijzen.

Artikel 6 Oordeel van de klachtencommissie

Na ontvangst van de klacht komt de klachtencommissie binnen acht weken met haar oordeel.
Dit oordeel heeft het karakter van een advies en zal per e-mail verzonden worden aan de indiener en directie.
Indien er een verlenging van de in lid 1 genoemde periode noodzakelijk is dan zal de klachtencommissie dit per e-mail bekend maken aan de betrokken. Deze verlenging is maximaal vier weken.
Het oordeel van de eerder beschreven onafhankelijke derde is bindend en de daaruit voorkomende consequenties dienen zo snel mogelijk afgehandeld te worden.

Artikel 7 Beroepsmogelijkheid

De consequenties welke voortkomen uit de uitspraak van de onafhankelijke derde dienen zo snel mogelijk afgehandeld te worden.

Artikel 8 Reactie directeuren

De directie maakt hun rectie binnen vier weken na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie per e-mail bekend aan de indiener begeleider, coach, trainer en/of opleider.
Als er geen sprake is van beroepsmogelijkheid is deze reactie bindend voor de indiener en begeleider, coach, trainer en/of opleider.
Mocht het noodzakelijk zijn om het reactietermijn uit te stellen dan is dat mogelijk voor maximaal drie weken. De directie dient dit per e-mail kenbaar te maken aan de indiener en begeleider, coach, trainer en/of opleider.
Alle consequenties welke voorkomen uit een bindende uitspraak zullen schriftelijk vastgelegd worden en per e-mail verzonden worden naar de indiener als ook de begeleider, coach, trainer en/of opleider.

Amsterdam, januari 2015

Bas Klein Geltink (eigenaar/directie)

SUCCESVOL SOLLICITEREN DOE JE ZO!

Op zoek naar een baan of in de toekomst succesvoller solliciteren?
Ontvang mijn maandelijkse nieuwsbrief boordevol do's, don'ts en trends op het gebied van solliciteren!
INSCHRIJVEN
Ik hou ook niet van spam, je gegevens zijn dus veilig en uitschrijven kan op elk moment.
close-link
Sollicitego maakt gebruik van cookies. Hiermee analyseren wij het gebruik van onze website
zodat wij deze kunnen verbeteren. Lees meer hierover in onze
privacyverklaring.
close-image