Actievoorwaarden enquête winactie

Om mee te doen aan deze actie moet de deelnemer een product of dienst van Sollicitego gekocht hebben en hierna de klant tevredenheid enquête ingevuld hebben.

Coaches en belanghebbenden van Sollicitego zijn uitgesloten van deze actie.

Elke enquête geeft recht op één “lot” in de loterij. Meerdere enquêtes geven recht op meerdere “loten”.

De actieperiode loopt tot 31 december 2019.

De prijs wordt altijd uitgekeerd.

Sollicitego zal de uitslag bekendmaken op het blog van Sollicitego. Dit slechts onder goedkeuring van de winnaar. Wij begrijpen de discretie van onze service en als de winnaar een voorkeur heeft anoniem te blijven dan respecteren wij deze keuze.

Mochten er onduidelijkheden of geschillen zijn over deze actie dan zal de klachtencommissie van Sollicitego zich hierover uitspreken.

De prijs in niet inwisselbaar voor geld of andere middelen.

Het is toegestaan de prijs zonder gewin te vergeven aan iemand anders.

De prijs bestaat uit:
1 x Apple iPad (2018) 32GB Wifi Silver.

Gebruik van de door Sollicitego ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Sollicitego kan op grond van deze actievoorwaarden niet aansprakelijk gesteld worden of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt of voortvloeiende uit door haar verstrekte prijs, ook niet voor tekortkoming door derden.

Antwoorden op de enquête die Sollicitego verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het CRM van Sollicitego en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Sollicitego is niet aansprakelijk voor:
– Enige schade ontstaan door de actie.
– Typ-, druk- of zetfouten.
– Enige schade als gevolg van het beëindigen dan wel wijzigen van de actie.
– Sollicitego is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze actie en de prijs.

Sollicitego is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan op www.sollicitego.nl mededeling worden gedaan.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Sollicitego gerechtigd vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

Door deel te nemen aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden als vermeld op www.sollicitego.nl.

SUCCESVOL SOLLICITEREN DOE JE ZO!

Op zoek naar een baan of in de toekomst succesvoller solliciteren?
Ontvang mijn maandelijkse nieuwsbrief boordevol do's, don'ts en trends op het gebied van solliciteren!
INSCHRIJVEN
Ik hou ook niet van spam, je gegevens zijn dus veilig en uitschrijven kan op elk moment.
close-link
Sollicitego maakt gebruik van cookies. Hiermee analyseren wij het gebruik van onze website
zodat wij deze kunnen verbeteren. Lees meer hierover in onze
privacyverklaring.
close-image